Hizmetler

OOG reliable since 2010

MULTİMODAL TAŞIMACILIK

Farklı taşıma türlerini kullanarak gerçekleştirilen multimodal taşımacılık, en karmaşık ve sorumluluk gerektiren taşıma şeklidir.

multimodal transfers

Modern multimodal taşıma, deniz, havayolu, karayolu ve demiryolu gibi çeşitli taşıma türlerini farklı kombinasyonlarda içerebilir. Uluslararası multimodal taşımanın başlıca hedefleri, taşıma maliyetlerini minimize etmek ve teslimat sürelerini kısaltmaktır.

Logistics Integration Systems ekibinin uzun yıllara dayanan deneyimi, taşıma maliyetlerinizi düşürmek için optimal teslimat rotaları geliştirmemize olanak tanır. Detaylı rota planlaması ve tüm ilgili süreçlerin düzenli organizasyonu, başarılı bir teslimatın anahtarıdır.

Tüm taşıma aşamalarını organize ederken, uzmanlarımız güvenlik ve süreçlerin sağlanması için gerekli tüm sorunları etkili ve hızlı bir şekilde çözebilmektedir:

  • Yük bütünlüğünün gözetimi;
  • Fors majeur durumlarında acil önlemler;
  • Rota acil değişiklikleri;
  • Geçici depolama organizasyonu;
  • Gümrük formalitelerinin çözümü;
  • Yükün konumunun sürekli izlenmesi.